Công thức trừ cửa nhôm xingfa hệ 55

Nhôm Xingfa hệ 55 là loại nhôm sản xuất ra được nhiều loại cửa nhất. Chính vì vậy mà thợ sản xuất cửa rất thích sản xuất hệ nhôm cửa này. Hệ nhôm 55 có thể sản xuất ra cửa nhôm mở lùa, mở quay hay mở hất đều được. Vậy công thức trừ cửa nhôm Xingfa hệ 55 cho các loại cửa có giống nhau không.

Cửa nhôm Xingfa có cấu tạo từ thanh nhôm profile, kết hợp với kính và phụ kiện.

Để sản xuất được bộ cửa nhôm kính Xingfa đòi hỏi kỹ thuật sản xuất cần phải nắm được công thức cắt thanh nhôm và công thức để ra kích thước cắt kính.

Với mỗi 1 kiểu dáng cửa thiết kế khác nhau thì công thức tính thanh nhôm và kính sẽ khác nhau.

Havaco sẽ chia sẻ cho các bạn toàn bộ công thức trừ cắt thanh nhôm và ra được kích thước ô kính để lắp được bộ cửa nhôm Xingfa hệ 55 hoàn chỉnh

Công thức trừ cửa đi Xingfa hệ 55 

W là chiều rộng khung bao sản xuất

H1 là chiều cao khung bao sản xuất

H2 là chiều cao khung bao sản xuất ô vách

Lưu ý : Đơn vị tính là mm

Công thức trừ cửa nhôm Xingfa hệ 55 mở quay

Cửa đi mở quay 1 cánh có vách kính Xingfa hệ 55

Cửa mở quay ra ngoài cánh sử dụng toàn bộ bằng kính
công thức trừ cửa đi 1 cánh mở quay ra

Chiều rộng khung bao = chiều rộng kích thước sản xuất (W)

Chiều rộng khung cánh = W – 82

Chiều rộng kính khung cánh = W – 226

Chiều cao khung cánh cửa = H1 – 49

Chiều cao kính cho ô cánh cửa =  H1 – 193

Chiều rộng kính cho ô vách = W – 70

Chiều cao kính cho ô vách = H2 – 70

Cửa mở quay vào trong có thanh đố nằm giữa
công thức trừ cửa đi 1 cánh mở quay vào

Chiều rộng khung cánh = W – 82

Chiều rộng kính cho khung cánh = W – 226

Chiều cao khung cánh cửa = H1 – 49

X là chiều cao từ chân khung cánh đến vị trí lắp đố cửa

Chiều cao ô kính dưới = X -99

Chiều cao ô kính trên = H1 – X – 131

Chiều cao kính cho ô vách = H2 – 70

Công thức trừ cửa nhôm hệ 55 mở quay 2 cánh có vách kính

công thức trừ cửa đi mở quay 2 cánh

Chiều rộng khung cánh = W: 2 – 43

Chiều rộng kính cho ô cánh cửa = W : 2 – 187

Chiều rộng kính cho ô vách kính = W – 70

Chiều cao khung cánh cửa = H1 – 49

Chiều cao kính cho ô cánh cửa = H1 – 193

Chiều cao kính cho ô vách = H2 – 70

Công thức trừ cửa nhôm hệ 55 mở quay 4 cánh có vách kính

công thức trừ cửa nhôm xingfa mở quay 4 cánh

Chiều rộng khung cánh = W: 4 – 24

Chiều rộng kính cho ô cánh cửa = W : 4 – 168

Chiều rộng kính ô vách nhỏ = Chiều rộng khung cánh +43 – 54

Chiều rộng kính ô vách to = W – (chiều rộng khung cánh + 43)*2- 38

Chiều cao khung cánh cửa = H1 – 49

Chiều cao kính cho ô cánh cửa = H1 – 193

Chiều cao kính cho ô vách = H2 – 70

Công thức làm cửa lùa xingfa hệ 55 cho cửa đi

Công thức cửa lùa xingfa hệ 55 mở 2 cánh có vách kính

công thức làm cửa lùa 2 cánh hệ 55

Chiều rộng khung cánh = W : 2  + 2

Chiều rộng kính khung cánh = W : 2 – 112

Chiều rộng kính cho ô vách = W – 70

Chiều cao khung cánh = H1 – 68

Chiều cao kính khung cánh = H1 – 182

Chiều cao kính ô vách = H 2 – 70

Công thức trừ cửa lùa 4 cánh hệ 55 có vách kính

công thức làm cửa mở trượt 4 cánh hệ 55

Chiều rộng khung cánh = W : 4 + 18

Chiều rộng kính khung cánh = W : 4 – 95

Chiều  rộng kính ô vách nhỏ = W : 4 + 17  – 54

Chiều rộng khung vách nhỏ = W : 4 + 17

Chiều rộng khung vách lớn = W : 2 – 34

Chiều rộng kính ô vách lớn = W : 2 – 34  – 38

Chiều cao khung cánh = H1 – 68

Chiều cao kính khung cánh = H1 – 182

Chiều cao kính ô vách = H2 – 70

Công thức trừ cửa nhôm hệ 55 Vát cạnh

Công thức cửa đi mở quay vát cạnh 1 cánh có vách kính

công thức trừ cửa đi mở quay 1 cánh vát cạnh

Chiều rộng khung cánh = W – 64

Chiều rộng kính khung cánh = W – 228

Chiều rộng kính ô vách = W – 70

Chiều cao khung cánh = H1 – 40

Chiều cao kính khung cánh = H1 – 204

Chiều cao kính ô vách = H2 – 70

Công thức cửa đi mở quay vát cạnh 2 cánh có vách kính

công thức trừ cửa đi mở quay 2 cánh vát cạnh

Chiều rộng khung cánh = W : 2 – 34

Chiều rộng kính khung cánh = W : 2 – -198

Chiều rộng kính ô vách = W – 70

Chiều cao khung cánh = H1 – 40

Chiều cao kính khung cánh = H1 – 204

Chiều cao kính ô vách = H2 – 70

Công thức trừ cửa sổ Xingfa hệ 55

W là chiều rộng khung bao sản xuất

H1 là chiều cao khung bao cánh cửa sản xuất

H2 là chiều cao khung bao ô vách kính dưới

H3 là chiều cao khung bao ô vách kính trên

Công thức trừ cửa sổ mở hất 1 cánh có vách

công thức trừ cửa sổ mở hất 1 cánh 2 vách

Chiều rộng khung cánh cửa = W – 50

Chiều rộng kính khung cánh = W – 172

Chiều rộng kính cho ô vách = W – 70

Chiều cao kính ô vách dưới = H2 – 70

Chiều cao kính ô vách trên = H3 – 70

Chiều cao kính khung cánh =  H1 – 172

Chiều cao khung cánh = H1 – 50

Công thức trừ cửa sổ mở hất 2 cánh có vách

công thức trừ cửa sổ mở hất 2 cánh 2 vách

Chiều rộng khung cánh cửa = W : 2 – 37

Chiều rộng kính khung cánh = W : 2 – 159

Chiều rộng kính cho ô vách = W – 70

Chiều cao kính ô vách dưới = H2 – 70

Chiều cao kính ô vách trên = H3 – 70

Chiều cao kính khung cánh =  H1 – 172

Chiều cao khung cánh = H1 – 50

Công thức trừ cửa sổ quay 1 cánh có vách

công thức trừ cửa sổ nhôm xingfa mở quay 1 cánh hệ 55

Chiều rộng khung cánh cửa = W – 50

Chiều rộng kính khung cánh = W – 172

Chiều rộng kính cho ô vách = W – 70

Chiều cao kính ô vách trên = H3 – 70

Chiều cao kính khung cánh =  H1 – 172

Chiều cao khung cánh = H1 – 50

Công thức tính cửa lùa Xingfa hệ 55 mở 2 cánh có vách

công thức trừ cửa sổ nhôm xingfa mở lùa 2 cánh
Chiều rộng khung cánh cửa = W : 2 + 2

Chiều rộng kính khung cánh = W : 2 – 112

Chiều rộng kính cho ô vách = W – 70

Chiều cao kính ô vách trên = H3 – 70

Chiều cao kính khung cánh =  H1 – 182

Chiều cao khung cánh = H1 – 68

Xem thêm : bản vẽ mặt cắt nhôm xingfa hệ 55

Hotline Miền Bắc Hotline Miền Bắc Gửi liên hệ Nhận Báo Giá Hotline 2 Hotline Miền Nam
CN Miền Nam
0909.133.159
CN Miền Bắc
0965.264.222